Familierecht

Mr. Helene de Vries-Veringa is een gespecialiseerde advocaat op het gebied van familierecht. Dit is weliswaar een uitgebreid rechtsgebied, maar waar het in de kern om gaat is dat alle aangelegenheden rond uw persoonlijke (gezins-)situatie voorgelegd en besproken kunnen worden.

Diensten-Familierecht

Gezinssituatie

Familierecht komt ter sprake in verschillende situaties. U kunt hierbij denken aan:

  • scheidingstrajecten na huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwoning
  • ouderschapsplan
  • omgangsregelingen voor kinderen
  • vaststellen of wijzigen kinder- en partneralimentatie
  • boedelverdeling
  • verdeling pensioenen
  • afstammingsrecht (erkenning, ontkenning en/of vaststelling ouderschap)
  • (ouderlijk) gezag, waaronder verhuiskwesties

Mediation, ‘overlegscheiden’ ofwel ‘collaborative divorce’

Beide vormen van scheiden buiten de rechter om kunnen worden aanbevolen wanneer u in een situatie bent beland waarin het niet meer lukt met de (ex-)partner tot overeenstemming te komen.

Mr. Helene de Vries-Veringa is specialist op die andere vormen van scheiden.
Mediation is een vorm van bemiddeling van een neutrale ‘mediator’ tussen partijen; bij overlegscheiden hebben beide partijen ieder een eigen advocaat, met als bijzonder doel, de scheiding vorm te geven, zonder dat er een rechtszaak voor hoeft te worden gevoerd. Het overleg wordt gevoerd onder leiding van een coach. Wanneer dat nodig is, kunnen andere deskundigen (bijvoorbeeld op het gebied van de kinderen of op het gebied van de financiën) worden ingeschakeld. In het algemeen geldt dat mediation en overlegscheiden goedkoper, sneller en houdbaarder zijn dan zogenoemde vechtscheidingen.

Gratis kennismakingsgesprek over familierecht

Als u van plan bent om een scheidingstraject in te gaan, dan kan een (gratis) kennismakingsgesprek over familierecht nuttig zijn. Er komt bij een scheiding erg veel kijken, niet alleen op financieel en juridisch gebied. Mr. Helene de Vries-Veringa heeft zeer ruime ervaring met scheidingstrajecten. Zij stelt zich ten doel om de scheiding voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen, met in het bijzonder aandacht voor de persoonlijke situatie.

Gerelateerd