Over @dvocare

Helene de Vries-Veringa van @dvocare is een gedreven advocaat met inmiddels 35 jaar ervaring. Zij combineert haar kennis als advocaat met de vaardigheden van een mediator.

Haar grote hobby is ‘het opruimen van andermans rotzooi’, en dan liefst met een zo positief mogelijk resultaat voor alle betrokkenen. De zorg die zij besteedt aan haar zaken en haar persoonlijke betrokkenheid heeft zich ‘vertaald’ in de gekozen naam van het kantoor.

Zij behandelt zaken op het gebied van familierecht, strafrecht en jeugdrecht (zowel civiel als straf)

Over advocare-Foto Pagain

Mr H.H.M. de Vries-Veringa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht, strafrecht, jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kamer van Koophandel Algemeen

@dvocare is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 51025795. Het kantoor heeft niet de beschikking over een Stichting Beheer Derdengelden. In het geval u een schadevergoeding (bijvoorbeeld van justitie) moet ontvangen, zal het voor u bestemde geld door justitie direct naar u worden overgemaakt.

Beroepsaansprakelijkheid @dvocare

@dvocare beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

Wet- en regelgeving

@dvocare is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten; de Advocatenwet, de gedragsregels en verordeningen zoals deze vermeld zijn op de website van de NOvA van toepassing.

@dvocare Tarieven

Tarief: € 210,- per uur inclusief 21% BTW. Er worden geen kantoorkosten gerekend. Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten, kosten voor inschakelen van experts etc. Indien er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt afgegeven kan er sprake zijn van een eigen bijdrage, peiljaarverlegging en een resultaatsbeoordeling achteraf. Indien het norminkomen of het na verdeling te ontvangen vermogen (achteraf) te hoog blijkt te zijn kunnen de kosten voor rechtsbijstand alsnog in rekening worden gebracht.

Naast de mogelijkheid van het betalen van een uurtarief bestaat ook de mogelijkheid om vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Een dergelijke afspraak is duidelijk voor zowel de advocaat als voor de cliënt; ieder weet waar hij/zij aan toe is.

Klachten en geschillen

Klachten kunnen worden ingediend bij Mr H.H.M. de Vries-Veringa. Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag, postbus 84.093, 2508 AB Den Haag, telefoonnummer 070-4166122 (op werkdagen van 10.00 tot 13.30 uur).

Derdenrekening @dvocare

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda

Advocare hanteert geen derdenrekening. Dit betekent dat derden, waaronder deurwaarders, gelden bestemd voor cliënten rechtstreeks aan cliënten dienen te voldoen en niet door tussenkomst van kantoor.
Mochten er onverhoopt gelden op de betaalrekening van Advocare worden ontvangen, dan zorgt het kantoor voor het zo spoedig mogelijk overmaken aan de cliënt voor wie de gelden bestemd zijn.

Disclaimer

Mr H.H.M. de Vries-Veringa neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het geven van juiste en actuele informatie aan bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. U kunt daarom aan de op deze website gegeven informatie van het kantoor geen rechten ontlenen. @dvocare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of oudere informatie. Op een aantal plekken op deze website kan worden doorgelinkt naar websites van andere kantoren, instellingen of organisaties. Het kantoor is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt gegeven op de websites waarnaar kan worden doorgelinkt.