Strafrecht

Binnen het kantoor van @dvocare worden er niet alleen gesprekken gevoerd met meerderjarigen. Ook minderjarigen kunnen worden bijgestaan binnen de rechtsgebieden civiel- en strafrecht.

Diensten-Strafrecht

Strafrecht: begin in een vroeg stadium

Het advies van @dvocare is, indien u in contact bent geweest met politie en/of justitie, en al dan niet als verdachte bent aangemerkt in een strafzaak, om direct contact op te nemen. Het raadplegen van een advocaat in een vroeg stadium van een strafrechtelijk proces is niet verplicht, maar voor een eventuele toekomstige bijstand is het verstandig om direct informatie in te winnen bij een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wat valt er onder andere onder het strafrecht? U bent bijvoorbeeld verdachte of aangever van een strafbaar feit.

In verschillende situaties is sprake van strafrecht. U kunt hierbij denken aan:

 • (winkel)diefstal / verduistering
 • diefstal met geweld / overvallen
 • vermogensdelicten / fraude
 • ontneming van het wederrechtelijke verkregen voordeel
 • drugs- / hennepkwekerijen
 • gewelds- en levensdelicten
 • vernieling
 • zedendelicten
 • stalking
 • bedreiging
 • huiselijk geweld
 • Wet Wapens en Munitie
 • vuurwerk gerelateerde misdrijven
 • alcoholovertredingen
 • invordering/inname rijbewijs
 • snelheidsovertredingen

Wat kan een strafrechtadvocaat voor u doen?

Vanaf het eerste contact is mr. H.H.M. de Vries-Veringa uw vertrouwenspersoon. De advocaat heeft een beroepsgeheim, dat houdt in dat de gesprekken tussen u en uw advocaat vertrouwelijk zijn. De strafrechtadvocaat behartigt alleen uw belangen en informeert u over uw rechten en plichten in uw strafzaak. Mr. H.H.M. de Vries-Veringa is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zij zal deze toepassen op uw strafdossier.

Het Openbaar Ministerie mag sinds 1 februari 2008 voor een aantal, veelvoorkomende strafbare feiten, zelf straffen opleggen: een strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. Dat verzet moet binnen 2 weken nadat de strafbeschikking is afgegeven worden ingesteld. Na het verzet zal de strafzaak alsnog op een zitting worden behandeld. De strafrechter zal uw zaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Gerelateerd