Mediation

Een mediator is een onafhankelijke, deskundige en ervaren partner die kan helpen bij het oplossen van uw conflict. Mediation is mogelijk op eigen initiatief, maar ook tijdens een al lopende procedure.

mediation

Waarom mediation bij @dvocare?

De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt zeker geen beslissingen. Wél kan de mediator alle van belang zijnde informatie verstrekken. Die informatie kan u en uw conflictpartner helpen om samen tot een oplossing komen. De mediator begeleidt partijen tot het komen van een oplossing en legt de gemaakte afspraken vast in een echtscheidingsconvenant of in een vaststellingsovereenkomst.

Deelname aan mediation vereist een actieve houding en de wil om er samen uit te komen. U voorkomt hiermee dat een rechter, die uw situatie niet goed kent, een beslissing moet nemen. U houdt zelf de regie en de mediator waarborgt een veilige, open gesprekssetting met aandacht voor de belangen van beide partijen.

De ervaring leert dat mediation kan leiden tot herstel van vertrouwen, rust en goede, duidelijke afspraken met een lange houdbaarheidsduur.

Mediationtraject

Voordeel van een mediationtraject bij @dvocare is dat de mediator, naast het op goede en verantwoorde wijze leiden van de mediationgesprekken, ook zelf in staat is om de gemaakte afspraken op een juridisch gedegen wijze vast te leggen in een convenant of vaststellingsovereenkomst en om die stukken daarna zelf bij de rechter te laten bekrachtigen. Alles in één hand dus: van mediationgesprekken tot afronding middels een uitspraak van de rechter. Dat is een efficiënte aanpak waardoor het proces sneller (en dus vaak goedkoper) kan worden doorlopen.

Gerelateerd