Werkwijze

Het belang van de cliënt staat voorop. Dat en een strikte procesbewaking leiden tot een efficiënte en inzichtelijke dienstverlening. Cliënt en advocaat maken eerst vrijblijvend kennis, waarbij cliënt een toelichting geeft op de kwestie waar het om gaat. Dat is een investering in de zaak.

Artikelen-Foto1

Tarieven

Natuurlijk, een advocaat kost geld. Afhankelijk van het inkomen kan dat betekenen dat een uurtarief wordt berekend. Als het inkomen beneden een bepaalde grens blijft (te laag is), kan op zogenaamde toevoegingsbasis worden gewerkt. Hieronder is dat uitgewerkt onder het kopje ‘Gesubsidieerde rechtsbijstand’. In alle gevallen is het uitgangspunt dat goede rechtsbijstand wordt geboden tegen een passend tarief. Bij in daarvoor in aanmerking komende zaken (bijvoorbeeld erg bewerkelijke zaken) is ook ‘maatwerk’ mogelijk: een speciale prijs, afgestemd op datgene wat nodig is. Het ‘gewone’ uurtarief bedraagt €210,- inclusief btw. Er worden geen opslagkosten berekend.

Pakketten

Op basis van onze ervaring hebben wij een aantal pakketten samengesteld, waarbij een vaste prijs is afgestemd op het soort zaak. Een gemiddelde echtscheidingsprocedure kan bijvoorbeeld worden aangeboden voor een bedrag van €2000,- inclusief btw en een alimentatieprocedure voor een bedrag van € 1500,- inclusief btw.
Wél moeten daarnaast nog de kosten van griffierecht, de kosten van gemeentelijke uittreksels en eventueel de kosten van een deurwaarder worden betaald.

Gesubsidieerde rechtsbijstand / toevoeging / eigen bijdrage

Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om het gewone tarief te kunnen betalen, heeft u ook recht op goede rechtshulp. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, bestaat er voor de meeste zaken de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een door de overheid gefinancierde rechtshulp, de zogeheten 'toevoeging'.

Met deze toevoeging hoeft u geen uurtarief te betalen. In plaats daarvan bent u een eenmalige, door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen, eigen bijdrage verschuldigd. Wel moet u daarnaast rekening houden met de overige kosten (griffierechten, kosten van gemeentelijke uittreksels en deurwaarderskosten) die niet vallen onder de toevoeging.

Verdere informatie over deze gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op deze link.

Procesbewaking

Samen met u wordt geïnventariseerd wat er speelt en waar werkelijk behoefte aan is. Ook weer samen wordt geïnventariseerd welke financiële gegevens en/of officiële documenten van u nodig zijn. Er wordt een overzicht opgesteld van de te verrichten werkzaamheden, zeg maar een plan van aanpak, plus een begroting van de vermoedelijke kosten. Nodig is dat de papieren (‘stukken’) in orde en compleet zijn. De cliënt verzamelt de stukken en reikt die aan. Ervaring leert dat goed voorbereide gesprekken en persoonlijk contact het meest effectief zijn.

HEB JE EEN VRAAG?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand contactformulier in en stel je vraag.
Binnen 24 uur kun je een reactie verwachten!