'Dat zou mijn kind nooit doen...'

dat-zou-mijn-kind-nooit-doen

Het is niet niks om altijd paraat te staan voor je werk, vrienden, kinderen en huishouden, zeker als je er alleen voor staat. Dan is het niet meer dan normaal dat je er wel eens iets tussen je vingers door glipt. Maar wat nu als je het gevoel hebt grip te verliezen op je kind? Ook al denk je dat jouw kind nooit iets ergs zou doen, soms kan er toch iets misgaan...

Er kunnen allerlei redenen zijn dat kinderen 'verkeerde' keuzes maken. Maar als ouders blijft het schokkend wanneer je ontdekt dat je kind iets heeft gedaan waar je het niet mee eens bent. Al helemaal wanneer dat iets is waar ze serieus voor in de problemen kunnen komen.

Wie doet dit nou?

Je zult het je misschien wel afgevraagd hebben toen er rellen en vernielingen waren in de grote steden: wie doen dit soort dingen nou? En wat vinden die ouders daar nou van? Want in veel gevallen ging het om jonge mensen, pubers nog. Dat jongeren niet altijd in staat zijn de gevolgen van hun gedrag te overzien, is bekend. Maar wat doet het met de ouder(s) wanneer ze het gevoel hebben geen controle meer over hun kind te hebben? En hoe kunnen zij hun kinderen bijstaan?

Waar gaat het mis?

Er kunnen veel uiteenlopende redenen zijn waarom kinderen het verkeerde pad betreden. Jonge mensen zijn sneller geneigd risico's te nemen, zeker wanneer ze zich opgejut voelen door hun vrienden. Een laag zelfbeeld is hierbij een extra risicofactor. Ze willen voldoen aan andermans verwachtingen en nemen sneller toevlucht tot extremer gedrag. Wanneer een of beide ouders niet altijd even betrokken kan zijn bij het kind door tijdgebrek of weinig contact met elkaar, kan dit gedrag verder escaleren.

Leggen van contact

Helene de Vries-Veringa heeft veel ervaring met het begeleiden van gezinnen en jongeren wanneer deze in (juridische) problemen komen. Zij vertelt: 'Het behouden van contact met elkaar is allereerst enorm belangrijk. Als ouders laten zien dat ze betrokken zijn en met het kind willen werken aan een oplossing, dan kunnen we daarmee ook daadwerkelijk beginnen. In gesprek komen en blijven met elkaar is altijd de eerste stap, zeker wanneer we te maken hebben met een (jeugd)strafzaak.'

In geval van strafzaak

Wanneer je kind een misdrijf heeft begaan, kan er een strafzaak aan te pas komen. Dat klinkt eng en overweldigend, en daarom is het belangrijk een advocaat in te schakelen die weet wat je kunt verwachten. Helene: 'In Nederland kunnen kinderen van 12 jaar en ouder strafrechtelijk worden vervolgd. Bij @dvo-care heb ik veel ervaring met jeugdrecht en in het omgaan met minderjarigen en hun ouders. Tijdens de bijstand adviseer en informeer ik zowel de desbetreffende jongere als de ouders.'

Wetten en regels

Een advocaat is belangrijk, zeker in het geval van een jongere, legt Helene uit. 'Zo zijn er speciale wetten en regels wanneer een minderjarige de wet heeft overtreden. Een voorbeeld daarvan is dat er regels zijn om de advocaat of de ouders bij een verhoor aanwezig te laten zijn. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium een minderjarige door een jeugdstrafadvocaat bij te laten staan. Zo komen we samen tot de beste oplossing in jullie scenario.'

Helene de Vries-Veringa kan door middel van mediation onder andere helpen met:

  • ouderschapsplan
  • omgangsregeling voor de kinderen
  • vaststellen of wijzigen van kinder- en partneralimentatie
  • boedelverdeling
  • verdeling pensioenen
  • opstellen scheidingsconvenant
  • indienen verzoek tot scheiden bij rechtbank

Je kunt bij @dvocare ook terecht voor:

  • Familierecht
  • Strafrecht
  • Jeugdrecht

Dit artikel verscheen eerder in ForYou Magazine Haarlem & Haarlemmermeer.