Wanneer je in aanmerking met politie of justitie komt

aanmerking met politie

Je hoopte altijd dat het je nooit zou overkomen, maar het gebeurde toch: je bent in aanraking gekomen met de politie of justitie. Of je zoon of dochter heeft ermee te maken. Dan is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen, die jou kan bijstaan in deze moeilijke periode.

Helene de Vries-Veringa heeft als advocaat zo'n 35 jaar ervaring, en daarnaast is ze ook werkzaam als mediator. Helene is onder andere gespecialiseerd in strafrecht en jeugdrecht, en is dan ook uitstekend op de hoogte welke rechten en plichten jij hebt. Ze kan je helpen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Jullie gesprekken blijven daarbij vertrouwelijk.

Ben je benieuwd naar wat Helene voor jou kan betekenen? Heb je vragen over mediation of strafrecht? Neem dan eens contact op via devries@advo-care.nl en maak vrijblijvend kennis!

Zaken waarvoor je bij @dvocare terechtkunt:

 • (winkel)diefstal of verduistering
 • diefstal met geweld of overvallen
 • vermogensdelicten of fraude
 • ontneming van het wederrechtelijke verkregen voordeel
 • drugs of hennepkwekerijen
 • gewelds- en levensdelicten
 • vernieling
 • zedendelicten
 • stalking
 • bedreiging
 • huiselijk geweld
 • Wet Wapens en Munitie
 • vuurwerkgerelateerde misdrijven
 • alcoholovertredingen
 • invordering of inname van het rijbewijs
 • snelheidsovertredingen

Familierecht

Helene is ook gespecialiseerd in familierecht, en kan begeleiden bij de volgende zaken:

 • scheidingstrajecten na huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwoning
 • ouderschapsplan
 • omgangsregelingen voor kinderen
 • vaststellen of wijzigen kinder- en partneralimentatie
 • boedelverdeling
 • verdeling pensioenen
 • afstammingsrecht (erkenning, ontkenning en/of vaststelling ouderschap)
 • (ouderlijk) gezag, waaronder verhuiskwesties

Partneralimentatie

Helene kan je ook bijstaan rond zaken als partneralimentatie. Per 1 januari 2020 is de regeling hiervoor veranderd. Uitgangspunt van de veranderingen was dat de duur van alimentatie zou worden verkort. Tot aan de afgelopen jaarwisseling was het nog zo dat de duur van de alimentatie maximaal 12 jaar was. Met de 'Wet herziening partneralimentatie' is die periode nu maximaal 5 jaar voor ex-gehuwden, met drie uitzonderingen:

 • Wanneer de ex-echtgenoten bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding langer getrouwd zijn 15 jaar, en de leeftijd van degene die de alimentatie gaat ontvangen maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd van dat moment, geldt de alimentatieverplichting tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval is de duur van de alimentatie dus maximaal 10 jaar, in het geval dat de scheiding plaatsvindt 10 jaar vóór de AOW-leeftijd van de ontvanger van de alimentatie.
 • Als de ex-partners jonge kinderen hebben, duurt de alimentatieperiode tot het moment dat het jongste kind 12 jaar geworden is. In dat geval is de duur van de alimentatie dus maximaal 12 jaar, wanneer de scheiding aangevraagd wordt als het jongste kind net geboren is.
 • Er is een overgangsregeling voor ontvangers van alimentatie die 50 jaar oud zijn of ouder, en die minstens 15 jaar getrouwd zijn geweest. Wanneer de ontvanger van alimentatie op of vóór 1 januari 1970 is geboren, krijgt die maximaal 10 jaar alimentatie in plaats van maximaal 5 jaar.Als er bij een scheiding sprake is van twee of drie van de uitzonderingen, dan geldt de langste duur van de alimentatie.

De rechter beslist

Waar ook rekening mee gehouden moet worden, is dat de rechter die de scheiding uitspreekt, de uiteindelijke duur van de alimentatie bepaalt. Dat was al zo, en dat blijft zo. De duur van de alimentatie kan in de praktijk dus korter zijn dan de maximale duur. Bovendien weegt de rechter de omstandigheden mee, zoals de financiële draagkracht van degenen die alimentatie verschuldigd is. Verder kan de rechter de duur van de alimentatie verlengen, op het moment dat de eerdere periode afgesloten is. De rechter heeft dus een grote invloed op de uiteindelijke duur van de betalingsverplichting.

De veranderingen gelden alleen voor degenen die hun echtscheidingsverzoek na 1 januari 2020 indienen of hebben ingediend. Voor anderen blijft de bestaande regeling gelden. Voor hen is de Wet herziening partneralimentatie dus niet van toepassing.

Dit artikel verscheen eerder in ForYou Magazine Leiden & Bollenstreek.