Jeugdrecht

Jeugdrecht is een belangrijk onderdeel van @dvocare. Binnen het kantoor van @dvocare worden er namelijk niet alleen gesprekken gevoerd met meerderjarigen. Ook minderjarigen kunnen worden bijgestaan binnen de rechtsgebieden strafrecht en civiel recht.

Artikelen-Foto3

Jeugdrecht

De politie mag kinderen tot 12 jaar aanhouden, fouilleren en verhoren. Maar het strafrechtelijk vervolgen van kinderen tot 12 jaar is niet mogelijk. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen wél strafrechtelijk worden vervolgd. Mr. H.H.M. de Vries-Veringa adviseert u om direct contact op te nemen indien uw minderjarig kind in aanraking komt of is geweest met politie of justitie.

U kunt hierbij denken aan:

 • ondertoezichtstellingen
 • uithuisplaatsingen
 • vernieling
 • (winkel)diefstal
 • overvallen
 • drugshandel
 • mishandeling
 • openlijke geweldpleging
 • inbraken woning of bedrijf
 • joyriding
 • verkeersdelicten auto / scooter

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing hebben ook betrekking op minderjarigen, maar vallen onder het civiele recht.

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Dat betekent, dat door de kinderrechter kan worden bepaald dat een jeugdbeschermer wordt aangesteld. Die jeugdbeschermer kan aanwijzingen geven aan de ouders. Een ondertoezichtstelling is een inperking van het gezag van de ouders over hun kind(eren).

Komt de hulpverlening binnen de ondertoezichtstelling niet of niet voldoende op gang, dan kan de jeugdbeschermer aan de kinderrechter een machtiging uithuisplaatsing vragen. De kan zijn een plaatsing in een pleeggezin, in een open instelling of zelfs in een gesloten instelling. Een nog verdere inperking van het gezag van de ouders.

De beslissingen ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing worden gegeven door de kinderrechter. Voordat de beslissing wordt gegeven, vindt eerst een mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een advocaat.

Over @dvocare

Mr. H.H.M. de Vries-Veringa van @dvocare is zeer ervaren met jeugdrecht en in het omgaan met minderjarigen en hun ouders en / of verzorgers. Tijdens de bijstand wordt de minderjarige cliënt en ouders / voogd uitgebreid geadviseerd en geïnformeerd over de rechten van het kind, de mogelijkheden van vervolging door justitie, de activiteiten die de politie mag ondernemen en uiteindelijk de maatregelen en straffen die de (jeugd-)rechter mag opleggen. Er kan bijvoorbeeld een geldboete worden opgelegd, maar ook leerstraffen, werkstraffen en jeugddetentie zijn mogelijk.

Wetten en regels jeugdrecht minderjarigen

Voor het minderjarigenstrafrecht gelden aparte en bijzondere wetten en regels. Zo zijn er bijvoorbeeld regels om de advocaat of de ouders / wettelijk vertegenwoordigers bij een verhoor aanwezig te laten zijn. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium een minderjarige door een jeugdstrafadvocaat bij te laten staan.

Gerelateerd