Met goede afspraken richting een nieuw begin

afspraken

Wanneer het besluit om te scheiden is genomen, komen er veel emoties los. Teleurstelling, verdriet, verwarring, boosheid en onzekerheid zijn onderdeel van de onzekere, heftige periode die jullie tegemoet gaan. Er moet ineens zo veel geregeld en besproken worden.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, wordt het allemaal nog ingewikkelder. Natuurlijk willen jij en je partner het beste voor je kinderen, maar het kan erg moeilijk zijn om hierover tot goede afspraken te komen. Hoe prettig is het dan dat er dan iemand is die hierbij kan helpen.

Onafhankelijk en deskundig

Een mediator is een onafhankelijke, deskundige en ervaren partner die kan helpen bij het oplossen van conflicten. Mediation kan zowel aan het begin van de periode of tijdens een lopende procedure worden ingezet. De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt géén beslissingen. Wél kan de mediator alle van belang zijnde informatie verstrekken. Deze informatie kan jou en je partner helpen om samen tot afspraken en oplossingen te komen. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Actieve houding

Helene de Vries-Veringa is advocaat en MFN-scheidingsmediator. Ze combineert haar kennis en ervaring om zo mensen te begeleiden bij een echtscheiding. 'Het is belangrijk dat je tijdens mediation een actieve houding aanneemt. Ook de wil om er samen uit te komen moet aanwezig zijn. Het is belangrijk om te weten dat je zelf de regie in handen houdt. De mediator is er om een veilige, open gesprekssituatie te waarborgen met aandacht voor de belangen van beide partijen.'

Altijd eerlijk

'Doordat ik ook werkzaam ben als advocaat, kan ik net wat meer faciliteren. Ik weet welke wegen er bewandeld kunnen en moeten worden en weet goed wat wel en niet kan. Soms hebben mensen erg hoge verwachtingen, waarvan ik al weet dat de rechtbank dit nooit gaat toelaten. Dat zeg ik dan ook altijd eerlijk. Op die manier voorkom je teleurstellingen. Daarnaast ben ik ook zelf in staat om de gemaakte afspraken op een juridisch juiste wijze vast te leggen in een convenant. De stukken die bij de echtscheidingsprocedure horen dien ik ook zelf in bij de rechtbank. Daarmee blijft alles in één hand.

Nieuwe toekomst

'De ervaring leert dat mediation kan leiden tot herstel van vertrouwen, rust en goede duidelijke afspraken met een lange houdbaarheidsduur. Dit is, helemaal wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, erg waardevol. Op die manier kunnen jullie allebei zelfstandig aan een nieuwe toekomst werken, maar elkaar daarbij nog wel recht in de ogen aankijken. Ouders blijven jullie immers voor altijd samen.'

Kinderen en een echtscheiding

Helene de Vries-Veringa heeft veel ervaring met jeugdrecht. Deze ervaring geeft haar specifieke vaardigheden die het makkelijker maken om met kinderen te praten. Ze legt uit: 'In een bemiddelingstraject is dat bijzonder bruikbaar. Natuurlijk praat je met een kind van 6 anders dan met een 12-jarige, maar het is belangrijk dát er gepraat wordt. Kinderen moeten bij het ouderschapsplan betrokken worden. Ze hebben een belangrijke stem in de afspraken die gemaakt worden. Uiteindelijk bepalen de ouders, maar het wordt wel altijd met de kinderen besproken.'

Helene de Vries-Veringa kan door middel van mediaton onder andere helpen met:

  • ouderschapsplan
  • omgangsregeling voor de kinderen
  • vaststellen of wijzigen van kinder- en partneralimentatie
  • boedelverdeling
  • verdeling pensioenen
  • opstellen scheidingsconvenant
  • indienen verzoek tot scheiden bij rechtbank

Je kunt bij @dvocare ook terecht voor:

Dit artikel verscheen eerder in ForYou Magazine Bollenstreek.